När ska barn gå till tandläkaren för första gången?

När ska barn gå till tandläkaren för första gången? Vid tre års ålder är det dags för barnet att besöka en tandläkare. Det är i de allra flesta fall det första besöket. Har det inte skett en olycka tidigare - eller där man som förälder tydligt upptäckt ett kariesangrepp/hål i en tand så är detta besök också det första.

Vad sker då i samband med detta första besök? Man kan säga att det handlar om två delar: det första innebär att undersöka barnets tänder och säkerställa att dessa håller god kvalitet. Tandläkaren passar även på att räkna tänderna - ofta tillsammans med barnet - och se om alla mjölktänder kommit fram. Något som brukar vara fallet vid tre års ålder. Tandläkaren kollar även närmare på tandköttet då detta ger tydliga indikationer på hur det går med tandborstningen i hemmet.

Den andra delen - och det andra syftet - med detta första tandläkarbesök är att bygga upp en relation och att avdramatisera. Barnet ska känna att det var spännande och intressant. Miljön ska kännas bekant och naturlig inför nästa besök. Tandläkaren är väl medveten om att det handlar om ett barn och anpassar också den egna pedagogiken för detta. Samtalstonen är mjuk och många frågor ställs: det gör att barnet känner delaktighet och att hela upplevelsen får en positiv aura. Inte sällan så kan barnet känna stor stolthet efter sitt första tandläkarbesök.

Förälderns roll är att vara lugn och trygg

Många vuxna känner obehag inför tandläkarbesök. Det är en känsla som man måste undvika att föra över till sitt barn. I synnerhet inför det första besöket. Föräldern ska vara positiv och förmedla den känslan till barnet.

ett glatt barn hos tandläkaren

Man kan också vara förberedande genom att exempelvis räkna tänder tillsammans med barnet och förklara vad en tandläkare gör - och varför man måste besöka en sådan. En lugn och trygg förälder ger ett lugnt och tryggt barn. Din roll är väldigt stor.

Hur fungerar tandborstning och kost?

Tandläkaren kommer att undersöka barnets tänder och det tar ungefär tio minuter. Då undersökningen är utförd så penslas en lack av fluor på tänderna. Den smakar ofta gott och är något som barnet brukar uppskatta - utöver att det ger ett bra skydd förstås.

Efter detta så kommer ett samtal att äga rum mellan förälder, tandläkaren och barnet. Ett samtal som finns för att ge tips om tandvård, tandborstning och om kosthållning. Detta samtal handlar inte om att sätta dit någon eller om att peka på brister: det handlar om att, genom goda råd, säkerställa att barnets tänder i framtiden ges så goda förutsättningar som möjligt. Många kan ha problem med att borsta tänderna på sina barn och genom enkla råd och konkreta tips från tandläkaren kan man hitta nya infallsvinklar som gör det enklare.

Det första tandläkarbesöket är starten på någonting nytt och återkommande i barnets liv. Efter detta kommer regelbundna kallelser att skickas och återkommande undersökningar att utföras. Se till att du som förälder är förberedd och att du även förbereder ditt barn på bästa möjliga sätt. Kom ihåg att det nästan alltid ges en liten leksak efteråt också.

Mer information


Tandvård för pensionärer

Hur ofta ska man gå till tandläkaren?

Tandtråd, mellanrumsborste och munskölj

Vilken tandborste ska man välja?

Måste man laga mindre skador och sprickor på tänderna?

Avdomnad tunga, kan vara varningstecken

När du behöver en tandläkare i Malmö