Tandhygienist Malmö

En tandhygienist är den person som många patienter hänvisas till hos oss på Malmö Tandläkarcenter. Det sker också mer frekvent än den normala intervallen för ett besök hos en tandläkare.

Vad gör en tandhygienist?

En undersökning - och behandling - av en tandhygienist brukar ske minst en gång per år; normalt två gånger. I vissa fall kan det rekommenderas en patient att besöka en tandhygienist så mycket som var tredje månad. Det är alltid en individuell bedömning som avgör hur pass frekventa besöken kommer att bli.

Tandhygienisten arbetar bland annat med att mäta djupet på tandfickor. Detta för att se om det finns någon risk för tandlossning. I samband med detta så tittar man även närmare på vilken status tandköttet har. Finns det ömhet, blöder det eller är det någonting annat som kan skapa problem på sikt - exempelvis svullnader?

Tandhygienisten kan även diagnostisera karies - och har möjlighet att behandla angrepp som inte behöver lagas. Utöver detta så innebär ett besök hos en tandhygienist även att tandsten och plack tas bort samt att eventuella missfärgningar avlägsnas. Även polering av både tänder och lagningar sker.

Hör av dig för att boka in en tid hos en tandhygienist redan idag!

Förebyggande arbete som ger färre framtida problem

Den röda tråden som löper genom allt som en tandhygienist gör är det rent förebyggande arbetet. Att regelbundet besöka en tandhygienist minskar risken för framtida komplikationer. Genom att exempelvis mäta djupet på en tandficka kan man direkt sätta in åtgärder för att förhindra framtida tandlossning. Att ta bort plack och tandsten - samt andra beläggningar - leder till en ökad munhälsa och friskare tänder.

en tandhygienists redskap

Det handlar om ett proaktivt och preventivt arbete där tandhygienisten ger varje patient rätt förutsättningar till ett liv med de ordinarie tänderna i behåll. Arbetet handlar även om att ge tips, råd och information. Hur borstar du tänder - vad kan göras bättre? - hur ofta använder du tandtråd och vad i övrigt kan skapa bättre förutsättningar för just dig?

Tandhygienisten arbetar utanpå tänderna - en tandläkare arbetar inuti och bakom dem. Det är en förenklad förklaring till skillnaden mellan dessa yrkesmän- och kvinnor.

Ett tätt samarbete mellan tandhygienist och tandläkare

Tandhygienisten är en länk mellan tandläkare och tandsköterskorna. Det är att viktigt att det skapas ett samarbete mellan tandläkare och tandhygienister. Detta då ett sådant möjliggör en effektivare arbetsgång - något som skapar en möjlighet att behandla fler patienter. I vissa fall kan en tandhygienist utföra vissa moment som normalt utförs av tandläkaren - det skapar ett bättre flöde som kortar kötiderna.

Vi försöker alltid att jobba i tighta team där allas olika kompetenser utnyttjas maximalt där de behövs som bäst. Den unika specialkompetens som en tandläkare sitter på kommer bäst till sin rätt vid mer avancerade behandlingar och den värdefulla tiden ska inte läggas på att exempelvis skrapa tandsten.

Genom att arbeta med ett tätare samarbete där alla hjälps åt - och kommunicerar öppet - så skapas en arbetsmiljö där ingen tenderar att isoleras. Det kan annars vara ett problem hust för en tandhygienist. Tandläkaren och tandsköterskan arbetar tätt ihop, men tandhygienisten kan ofta arbeta ensam. Det innebär att dennes kompetens sällan utnyttjas till fullo. Vi arbetar tätt tillsammans i syfte att skapa en optimal vård för patienten. Det gör skillnad. Både i pris och i service.

 

Boka tid hos en tandhygienist i Malmö