Kronor, broar & skalfasader

Kronor i porslin eller guld används för att stärka en försvagad tand. Skalfasader består av en tunn porslinsfasad & är bra vid små skador. Boka tid i Malmö!

Ersätt eller stärk skadade tänder med kronor, broar eller skalfasader

Har du tappat en- eller flera tänder? Vi kan ersätta dessa med hjälpa av kronor, bryggor eller skalfasader. Dessa kan även fungera vid skadade eller nednötta tänder. Mellan en krona och en fasad finns egentligen ingen större skillnad. En krona har en hård kärna av porslin - eller metall - och omsluter hela tanden. En fasad är mer av en konstruktion av estetisk porslin som ger dig ett lite vackrare, mer naturtroget utseende. En bro används för att stabilisera och detta gäller även tänder som sitter runtomkring.

tandkrona sätts på plats

Oavsett vilket alternativ som passar bäst för dig så kommer du att få en behandling som sätter både funktion och estetik i centrum. Vi har lång vana av att ersätta tänder och vi kan hitta lösningar som passar bäst för dig, ditt bett och utseendet - färg, form och storlek - på dina befintliga tänder.

Hör av dig till oss redan idag för att boka in en undersökning!

Snabb förklaring av varje lösning

Kronor, broar och fasader har samtliga för- och nackdelar och rekommenderas vid olika tillfällen. Beroende på vilken typ av skada man har så fungerar endera lösningen ofta bättre än den andra. Vi tänkte gå igenom lite kring dessa tre alternativ och ge en liten förklaring av var och en:

  • Kronor: En tandkrona är en fast protes. Det ger dig en möjlighet att få en tand som också blir permanent och fungerar precis på samma sätt som den tand du tappat - eller slagit ut. Man använder normalt en tandprotes om skadan är för stor för en vanlig fasad. Har du exempelvis slagit av halv tand så kan man slipa ner den del som finns kvar och därefter fästa en hätta - kronan - över. Att fästa en tandkrona kan även medföra andra ingrepp: har exempelvis tandroten och pulpan skadats så kan man bli tvungen att rotfylla innan. Gällande utseende och form så är idag tandkronor välutvecklade: man kan inte se skillnad mellan en sådan och en ordinarie tand.

  • Skalfasader: En tandfasad används vid mindre skador. Har du slagit av en bit av en tand eller chippat en mindre del så kommer en fasad ofta att rekommenderas som lösning. Det innebär att ett tunt hölje av plast eller porslin klistras fast på tanden; ett hölje som ha samma färg och nyans som den ordinarie, skadade tanden. Idag ser många även fasader som ett estetiskt ingrepp. Skalfasader kan fästas även över friska tänder och då av rent estetiska skäl för att exempelvis dölja missfärgningar eller gula tänder.

  • Broar: En tandbro används för att ersätta en - eller flera - skadade tänder som bildat en lucka i tandraden. Genom att slipa ner den friska tänderna bredvid så kan man också fästa bron - eller bryggan, som också är ett vedertaget namn. En tandbro blir även det en permanent lösning då man fäster den med en gel som går att likna vid cement. Då den stelnar så sitter också bron kvar och fungerar som vanliga tänder.
Boka tid för tandersättning i Malmö