Rotfyllning / Rotbehandling

Våra tandläkare på Malmö Tandläkarcenter har lång erfarenhet av att arbeta med rotfyllning eller rotbehandling. Effektiva behandlingar till bra pris!

Rotfyllning räddar inflammerade tänder

Behandlingen går ut på att man tar bort tandens pulpa och sedan rengör rotkanalen och rensar den från bakterier och infekterad tandsubstans. Därefter fylls håligheten med rotfyllningsmaterial (guttaperka eller liknande). I de flesta fallen är det en relativt enkel behandling men i vissa fall kan den försvåras av trånga eller krökta rotkanaler.

rotyllning av tand

Gällande en rotfyllning så måste man vara medveten om att det alltid sker en individuell bedömning som utförs av våra kunniga tandläkare. I vissa fall kan man se att det är bättre att vidta andra åtgärder. Det kan innebära att tanden plockas bort och ersätts av en protes eller ett implantat istället.

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka tid för en rotfyllning!

Är en rotfyllning det bästa alternativet?

Den stora fördelen med en rotfyllning är att den låter dig behålla din ordinarie tand. Man kan förse tanden med en krona eller en lagning och genom detta också fortsatt få en permanent tand i munnen. Det finns emellertid även nackdelar med en rotfyllning. En av dessa handlar om att tanden - på längre sikt - kan drabbas av frakturer och sprickor. En rotfyllt tand blir hård - men samtidigt också spröd. Det är ett problem.

En annan nackdel med en rotfyllning ligger i priset. Det kan komma att kosta mycket pengar och det kan vara något som är svårt att avgöra på förhand. En tandrot kan gå väldigt djupt och den kan söka sig till - och runt - andra tänder. Det påverkar ingreppets storlek och även kostnaden för detta. Vid en rotfyllning i vår regi så försöker vi alltid ge ett så exakt pris som möjligt, men det går aldrig att vara 100% säker.

Efter en avslutad behandling så säkerställer vi kvalitet genom återbesök där vi tittar närmare på hur ingreppet fungerat. Vi undersöker tanden och säkerställer att infektionen/inflammationen läkt ut.

Rotfyllning eller tandimplantat?

Många ställer sig frågan om huruvida en rotfyllning är det bästa alternativet eller om exempelvis ett tandimplantat är mer fördelaktigt. Svaret är att det är olika från fall till fall. Vi strävar alltid efter att rädda en ordinarie tand - genom exempelvis en rotfyllning - men i vissa fall kan ett tandimplantat definitivt vara en bättre väg.

Viktigt för oss är att du gör valet: vi ger dig information kring vilka alternativ du har och förklarar både för- och nackdelar. Oavsett vilket du väljer så kan du räkna med att du får en professionellt utförd behandling som minimerar riskerna för framtida problem och komplikationer.

Boka tid för rotfyllning i Malmö