Invisalign tandreglering

Effektiv och skonsam tandreglering i Malmö med Invisalign. Vi hjälper till att korrigera tändernas position med hjälp av modern och säker teknik.

Invisalign - en osynlig tandställning

Invisalign är en tandställning som inte syns. Skenorna som används för tandregleringen är osynliga och de planeras digitalt. Det senare innebär att vi kan hitta lösningar för dig som patient. Du kan se hur det färdiga resultatet kommer att se ut efter avslutad behandling och du kan själv komma med önskemål. Skenorna som tillverkas används dygnet runt under den givna tiden för tandregleringen och de byts ut varannan vecka. Invisalign har visat sig vara en populär och effektiv behandling som många efterfrågar.

invisalign - osynlig tandreglering i Malmö

Vid våra tandbehandlingar så kommer du heller inte att uppleva smärta. Vi använder oss av lokalbedövning och om du skulle ha problem med sprutor så finns det idag gel som tar udden av smärtan från sticket. Du är i trygga händer hos våra tandläkare och tandsköterskor!

Kontakta oss för att boka in ett första besök!

Så fungerar Invisalign

Invisalign justerar tänderna - de valda - med hjälp av ett kontrollerat tryck. Både kraften och tiden för varje skena styrs av Invisalign - rörelsen kan i sin tur ligga mellan 0.2-0.3 mm/skena. Detta effektiva trycksystem möjliggör att varje tand som valts kan flyttas till den på förhand valda positionen. Vid behov kan man behöva fästa små tryckpunkter bakom vissa tänder. Det sker för att skenan ska få fäste och bättre grepp.

I samband med konsultationen så tar vi också röntgenbilder och tandavtryck. Detta för att kunna specialtillverka skenor för just ditt bett och dina tänder. Invisalign har dessutom fördelen att vi kan visa ett förväntat resultat direkt genom 3-D-teknik.

Hur lång blir behandlingen?

Då behandlingen väl påbörjas så kommer möten att ske regelbundet. Dels för att kontrollera effekten av behandlingen och dels också för att byta skenorna. Det senare sker varannan vecka. Kontroller kommer också att bokas in enligt en normal intervall om var fjärde, var sjätte, åttonde och tionde vecka. Det är en träff som tar ungefär 20 minuter - ingenting behöver justeras - och allting sker i syfte att se att tandregleringsplanen följs.

Hur länge måste man då använda sig av Invisalign? Ungefär lika länge som en vanlig tandställning. Beroende på komplexiteten och hur dina tänder ser ut så kan en behandling pågå mellan nio och arton månader. Det är emellertid, som sagt, en behandling som inte syns och som inte påverkar dig i din vardag.

Invisalign är den ultimata lösningen för dig som vill korrigera sneda tänder, ett djup bett eller exempelvis ett underbett och göra detta utan att visa upp det för hela världen. En diskret - men oerhört effektiv - typ av behandling.

 

Boka tid för tandreglering i Malmö