Lagning av hål i tanden | Karies

En lagning av ett hål i tanden kan se olika ut beroende på skadans omfattning samt orsak. Malmö Tandläkarcenter hjälper dig med hållbara lagningar!

Hål i tanden – Kunniga tandläkare lagar dina hål

En lagning av en tand kan behöva göras av olika anledningar. Det kan handla om att du fått ett hål i tanden, det kan handla om att en gammal lagning gått sönder eller om att exempelvis en bit av tanden lossnat som en följd av en olycka.

Det vanligaste skälet till varför en tand behöver lagas är att den blivit angripen av karies. Det är en infektionssjukdom som leder till att tanden får ett hål. Ett litet hål kan ibland korrigeras utan hjälpen från en tandläkare. Upptäcks det i tid så kan man förhindra angreppet genom egenvård i form intensifierad - och mer noggrann - tandborstning samt genom att exempelvis använda tandtråd.

De större hålen måste emellertid lagas. Annars växer det sig större och går djupare, något som kan innebära att det når tandnerven och där det slutligen blir infekterat eller inflammerat.

Kontakta oss om du vill boka in en tid för att laga en eller flera tänder!

Olika typer av fyllningar för att laga hål i tand

Det finns några olika metoder som tandläkare använder för att laga en tand. Vilken beror helt på vilken typ av skada det rör sig om. En viktig sak att poängtera är att behandlingarna skiljer sig åt i pris. Har du olika alternativ att välja bland så är det också du som gör valet. Tandläkaren presenterar de olika alternativen och går igenom för- och nackdelar samt pris. Du ska kunna välja utifrån dina förutsättningar gällande exempelvis ekonomin.

lagning av tand hos tandläkaren

Fyllningar är det vanligaste sättet att behandla hål i tänderna. Andra metoder - för skadade tänder - kan vara kronor eller tillfälliga fyllningar. En fyllning kan vara av olika material där det vanligaste idag är plastblandningar.

Vid en behandling så kan man välja om man vill ha bedövning eller inte och det är viktigt att man klargör kring olika allergier - och överkänslighet - innan man sätter igång. Lider man av exempelvis tandläkarfobi - eller ren skräck - så kan man anpassa behandlingen utifrån detta och genom att exempelvis dela upp behandlingen skapa en tryggare miljö.

Så går en fyllning av ett hål i tanden till

Det första som sker är att tandläkaren borrar bort den del av tanden som är skadad. Finns gamla lagningar så tas dessa bort också. Tanden förbereds därefter för fyllningen som är tillverkad av den plastblandning vi nämnde - normalt komposit.

Fyllningen blir fäst på tanden och detta genom ett lim som sätts fast på väggarna omgärdande hålet. Härdningen av limmet sker genom ett starkt, ultraviolett sken från en speciell lampa. Efter detta så upprepas proceduren till dess att lagningen är slutförd - något som kan ske upprepade gånger.

Fyllningen måste även slipas till för att tanden ska kännas normal vid exempelvis bett och vid ätning. Den ska kännas normal och passa mot alla andra tänder. Efter att slipningen skett så avslutar en polering proceduren. Den gör att ytan känns slät och att tanden i fråga blir jämn och fin i förhållande till övriga tänder.

En normal behandling tar sällan längre än 45 minuter. I många fall kan det vara klart på femton-tjugo minuter. Detta naturligtvis på hur pass stort hål som måste lagas. Är det en mer komplicerad lagning så kan det också ta längre tid. Allt detta informeras du som patient om innan du sätter dig ned i tandläkarstolen.

Experter på karies och hållbara lagningar