Undersökning hos tandläkare i Malmö

En undersökning utförd av en tandläkare är en väsentlig ingrediens i att som patient få friska, starka tänder och en god munhälsa i övrigt.

Tillsammans med tandborstning, användande av tandtråd och rätt kost så är en årlig undersökning av en tandläkare det bästa sättet att få behålla tänderna genom hela livet.

Hör av dig via formuläret eller på telefon: 040-616 00 88 för att boka in en tid för undersökning!

Vad händer vid en undersökning hos en tandläkare?

Vad sker då i samband med en undersökning? Undersökningen kommer att ge många svar. Det som kontrolleras - och utförs - är bland annat:

  • Tändernas status och skick. Har du eventuella hål i dina tänder? Har du en tandköttsinflammation? Finns det risk för tandlossning? Tandläkaren säkerställer även att det inte finns någon risk för andra sjukdomar. Munhälsan hör ihop med allmänhälsan och det finns exempelvis tydliga samband mellan en sämre munhälsa och allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer.

  • Röntgen. Upp till fyra stycken röntgenbilder brukar normalt tas i samband med en undersökning.

  • Förebyggande arbete. En undersökning av en tandläkare handlar även om att ge patienten en bra grund att stå på inför framtiden. Genom att arbeta proaktivt och informativt - så här gör du för att undvika… - så kan man skapa en situation där problem förebyggs snarare än tvingas behandlas.

  • Åtgärder. Skulle det visa sig att du lider av något problem så sätter tandläkaren ihop en åtgärdsplan där fler besök bokas in och där problemen i fråga behandlas. Det kan även innebära att du hänvisas vidare till en specialisttandläkare - vid allvarligare problem - eller att du bokas in för en behandling av en tandhygienist - för exempelvis polering av tänderna eller för att ta bort plack- och tandsten. I samband med att nya tider bokas in så ges du alltid ett kostnadsförslag att ta ställning till.

Hur ofta ska jag undersökas av en tandläkare?

Hur ofta man ska undersökas av en tandläkare är ytterst individuellt. Det beror på hur pass friska tänder man har. En person som har - på det stora hela - friska och starka tänder kan klara sig med en undersökning varannat, eller var tredje år. Detta medan en annan person bör kommer åtminstone årligen. Den egna tandstatusen fäller avgörande och tandläkaren ger rekommendationer utifrån sin speciella kunskap, utbildning och kompetens.

tandläkare undersöker röntgenbild

Viktigt är emellertid att se att en undersökning av en tandläkare även kan - och bör - kompletteras. Detta genom att besöka en tandhygienist. Tandhygienisten arbetar mer utanpå tänderna och ser till att exempelvis plack, tandsten, karies - som inte behöver behandlas - och missfärgningar försvinner. Utöver detta så mäts även tandfickor och tandköttets skick kontrolleras. Det är något som bör ske åtminstone en gång per år och det besöket ger en bra grund för framtiden.

Regelbundna undersökningar hos en tandläkare i Malmö bra för tandhälsan

Att se över tänderna och munhälsan ger snabba svar som i sin tur leder till snabba åtgärder. Det skapar bättre förutsättningar och leder till lägre kostnader på sikt. Vi försöker alltid erbjuda rimliga priser för undersökningar - både hos tandläkare och tandhygienister - och vi gör detta med vetskapen om att dessa kan spela en avgörande roll kring huruvida en patient kommer eller inte.

En sak står klar: det är de inställda besöken som kostar allra mest. Akuta och mer långtgående skador kostar alltid mer pengar att åtgärda. Regelbundna undersökningar är en investering.

Regelbundna undersökningar är bra för tandhälsan