Tandvårdsbidrag / Statligt tandvårdsstöd

Tandvårdsbidraget finns till för att hjälpa svenskar till en bättre tandhälsa. 300 kr för personer mellan 30 och 64 år samt 600 kr för äldre och yngre.

Så fungerar statligt tandvårdsstöd / tandvårdsbidraget

Det svenska tandvårdssystemet ger oss en väldigt bra grund att stå på. Fram till och med att man fyller 23 år så får man - förutsatt att man är svensk medborgare och har försäkring - fri tandvård. Det innebär att man kan möta vuxenlivet med friska, fräscha och starka tänder - kompletterade med ett bra bett. Det talande är att tandvård måste ske kontinuerligt och att problem även kan uppkomma efter det att man fyllt 24 år. I samband med detta så är man emellertid berättigad till ett tandvårdsbidrag i form av ett statlig tandvårdsstöd.

Olika former av tandvårdsstöd

Hur pass stort tandvårdsstöd man får beror på hur gammal man är. Från och med det år man fyller 24 och fram till dess att man fyller 29 år så har man ett allmänt tandvårdsbidrag om 600 kronor att disponera årligen.

Från det år man fyller 30 år och fram till dess att man fyller 64 år så ligger det allmänna tandvårdsbidraget på 300 kronor/år och person. En person som ska fylla 65 år och uppåt har - precis som de mellan 24-29 år - en summa om 600 kronor per år.

Så ser det allmänna tandvårdsbidraget ut och viktigt att poängtera är att det är möjligt att använda det allmänna tandvårdsbidraget både hos Folktandvården och hos privata tandläkare - som är anslutna till Försäkringskassan (vilket de allra flesta är).

En annan sak att förhålla sig till gäller hur utbetalningen sker. Du får inga pengar skickade till dig och du behöver heller inte lägga ut några pengar ur egen ficka: du säger att du vill använda ditt tandvårdsbidrag - och sedan drar ett belopp motsvarande detta på räkningen.

Ett tandvårdsbidrag som inte används kan sparas till efterkommande år. Men, det gäller då endast två bidrag som slås ihop. Har du inte varit hos tandläkaren på fem år så har du inte fem bidrag att använda - du har två stycken i form av årets och föregående års.

Högkostnadsskydd - du betalar inte för mycket

En annan detalj att vara medveten om gäller det faktum att vi i Sverige har ett högkostnadsskydd att förhålla oss till. Det innebär att staten står för en del av kostnaderna för tandvården. Staten använder sig av referenspriser för olika behandlingar och här är det viktigt att veta att tandläkare har olika prissättning. Det kan innebära att du - trots högkostnadsskyddet - får betala mer pengar hos en tandläkare än hos en annan. Fråga alltid om exakta prisuppgifter innan och ta dig tid att jämföra.

En skillnad mellan högkostnadsskyddet för tandvård och det som finns för vanlig sjukvård är att du kommer att få betala mer pengar för tandvården. Ska man förenkla så kommer du alltid att få betala minst tretusen kronor - det är efter den summan som högkostnadsskyddet börjar gälla. Därefter så täcks delar av kostnaden av högkostnadsskyddet.

Om det handlar om behandlingar som kostar mellan 3001-15.000 kronor så bekostas hälften - 50% - av staten. Belopp överskridande 15.000 kronor täcks till 85 % av statliga medel. Så fungerar högkostnadsskyddet för tandvård rent praktiskt.

Regelbundna undersökningar är bra för tandhälsan